Moeller Knutzen 0129

ORTHO-K LINSER ELLER "SOVELINSER"

Ortho-K linser eller ”sovelinser” bruges til at korrigere nærsynethed op til ca. -4 dioptrier. Nærsynethed er den hyppigste årsag til reduceret afstandssyn i verden, men der er store regionale forskelle. I USA er ca. 25% nærsynede mens op mod 70% af børn i Singapore er nærsynede. Hvorfor, der er denne store forskel, er ikke afklaret, men vores arvemateriale spiller en stor rolle. Nærsynethed opstår ved at øjets længdevækst ikke ophører, dvs.nærsynede øjne er længere end normale øje, hvorimod øjne der er langsynede er kortere end normale øjne. Hvis man debuterer med nærsynethed som barn eller ung, vil man ofte blive mere og mere nærsynet, fordi øjets længdevækst fortsætter ud over det normale. Derfor har man længe været interesseret i at kunne styre øjets længdevækst, og derved minimere udviklingen af nærsynethed. Tidligere har man troet at øjets indre tryk havde indflydelse på væksten, men det er blevet afvist i en dansk doktordisputats.

Det har nu vist sig, at man ved at benytte Ortho-K linser kan kontrollere øjets længdevækst. Flere undersøgelser har samstemmende vist, at man reducerer længdevæksten til ca. 50%, altså halverer tilvæksten af nærsynethed over tid. Effekten på længdevæksten varer dog kun så længe man bruger linserne, og længdevæksten tiltager til normalt niveau når linserne ikke benyttes.

”Sovelinsernes” form bevirker, at øjets hornhinde i løbet af natten bliver mere flad, og denne effekt udnyttes om dagen, hvor man så er fri for briller eller kontaktlinser. Linserne kan i princippet bruges af alle nærsynede, og kan også hos voksne erstatte afstandsbriller/kontaktlinsermen. Ortho-K linser er særligt populære hos personer der lever et meget aktivt udeliv/idrætsliv.

For børn har Ortho-K yderligere den fordel at håndteringen foregår lige før sengetid, og når man står op, dvs. barnet kan få hjælp af sine forældre.

Udover en meget lille risiko for hornhindebetændelse - på samme niveau som ved brug af bløde kontaktlinser – har ingen undersøgelser vist varige skader på øjet efter brug af ”sovelinser”.

I praksis vil man ofte efter én nats brug af linserne opleve en klar reduktion i nærsynethed, men den fulde effekt indtræder efter ca. 1-2 ugers brug, alt efter hvor nærsynet man er.

I Øjenklinikken Møller & Knutzen benytter vi ”sovelinser” til behandling af nærsynethed hos børn ned til 8-10 års alderen. Dog skal barnet og forældre være i stand til at håndtere linserne med den hygiejne det kræver.

Ønsker man ”sovelinser” skal man først ses af øjenlægen, og hvis man er man egnet til behandling bliver man grundig informeret om forløbet som omfatter:

  • Udmåling af øjets brydning efter øjet er dryppet med dråber, der udvider pupillen
  • Måling af hornhindens overflade
  • Træning med håndtering af kontaktlinser
  • Kontrol om morgenen efter første nats linsebrug
  • Opfølgende kontroller i ugerne efter behandlingsstart

Opstår der akutte problemer med linserne, skal man ses af optiker/øjenlægen.

Priser:

  • Opstartsgebyr kr. 2500
  • Mdr. gebyr kr. 398 inkl. rensevæsker, alle kontroller og nye linser 1 gang årligt
  • Et sæt reservelinser/nye linser ud over den årlige fornyelse af linserne: kr. 1500 pr. sæt

Hvis du eller dit barn er nærsynet, så ring og bestil tid hos optikeren. Optikeren og øjenlægen vil så sammen planlægge en udrednings- og behandlingsplan, så nærsynetheden kan behandles.