Moeller Knutzen 1126

HVEM ER VI?

Øjenklinikken "Møller og Knutzen" er en speciallægepraksis der startede 1.september 2008. Klinikken har aftale med Region Syddanmark og modtager derfor patienter der selv kontakter klinikken for tidsbestilling og endvidere modtager henviste patienter fra praktiserende læger.

Klinikken der er beliggende i nyistandsatte lokaler på Storegade 31 i Esbjerg er udstyret med det nyeste apparatur til undersøgelse og operation. Operation for grå stær tilbydes også.

Klinikken drives af to yngre øjenlæger Thomas Knutzen og Flemming Møller, der begge har en bred medicinsk og kirurgisk uddannelse i øjensygdomme.

Klinikken er 2014 fuldt akkrediteret i henhold til Den Danske Kvalitets Model (DDKM)

Ønsker du at se Sundhedsstyrelsens inspektionsrapport for klinikken så se:
http://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/tilsyn-med-omraader/private-behandlingsteder/tilsynsrapporter/~/media/BB8AB1CC469744E09D3519C546D52250.ashx

Ønsker du at se Sundhedsstyrelsens inspektionsrapport vedrørende kosmetisk behandling så se:
http://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/tilsyn-med-omraader/kosmetisk-behandling/tilsynsbesoeg/~/media/24095FA1D099490D952BCD0B9B3A950E.ashx

Thomas Knutzen
Speciallæge i øjensygdomme
Moeller Knutzen 1058

Thomas Knutzen er 46 år. Han er uddannet læge fra Syddansk Universitet, og har efterfølgende gennemgået sin speciallægeuddannelse på Øjenafdelingen Odense Universitetshospital og ved øjenafdelingen Sønderborg Sygehus. Han har redigeret flere medicinske lærebøger herunder en lærebog i Øjensygdomme. Han har en bred uddannelse både medicinsk og kirurgisk, men har særlig ekspertise i øjenlågskirurgi og operation for grå stær. 

Flemming Møller
Speciallæge i øjensygdomme, Ph.D., Dr. Med
Moeller Knutzen 1068

Flemming Møller er 54 år. Han er uddannet læge fra Århus Universitet. Uddannelsen til øjenlæge er foregået ved ansættelser på øjenafdelinger i Århus, Vejle og Odense.

Han har udover en bred medicinsk og kirurgisk uddannelse desuden en videnskabelig uddannelse med ph.d.-afhandling og disputats. Det videnskabelige arbejde har resulteret i 17 videnskabelige artikler der er publiceret i udenlandske tidsskrifter, en lang række foredrag både indenlands og udenlands. Det videnskabelige arbejde har primært omhandlet nethindens sygdomme. Aktuelt er han lektor ved Syddansk Universitet, samt deltids overlæge på øjenafdelingen i Vejle. Han har modtaget 2 personlige legater, Victor Larsens Legat samt DANDY legatet, og har været medansøger om modtaget mere end 7 mio. kroner til forskning. Han har været bedømmer på 2 ph.d. afhandlinger samt været hovedvejleder for én ph.d. studerende. Aktuelt hovedvejleder på ph.d. projekt om natlinser, og deres effekt på udviklingen af nærsynethed. I mere end 6 år været fagkyndig bedømmer af forskningsansøgninger under Værn om Synet forskningsfond. Organisatorisk er han næstformand  i øjenlægernes Videnskabelige Selskabs bestyrelse.

Under sin sygehusansættelse på Øjenafdelingen Odense Universitets Hospital har han primært arbejdet med nethindens sygdomme, herunder nethindekirurg, men har sideløbende opereret patienter for grå stær. Således har han foretaget mere end 3500 øjenkirurgiske indgreb.